Skip to content

Издателство „Архимед“ - Новости

Издателство „Архимед“ организира научна конференция

Всяка година издателство „Архимед“ организира научна конференция с международно участие по методика на математиката в училище и в детската градина. Всички доклади и научни съобщения влизат в сборник на конференцията, който се предоставя на всеки участник. Участниците получават сертификати от „Институт за образователни политики“, сертифициран по ISO. За датите на провеждане, за предлагане на доклади и по всички организационни въпроси очаквайте обяви в сайта или пишете на имейл адреса на издателството.