Skip to content

В помощ на учителя

Електронен ресурс за учители по математика в 7. клас

Издателство „Архимед“ разработва електронен ресурс, съдържащ тестове и задачи за входно ниво, изходно ниво, контролни и класни работи с възможност за генериране на различни варианти. Той се използва за създаване и отпечатване на изпитни варианти по математика. Предназначен е за учителите, които работят по учебниците на издателството. За повече информация изтеглете инструкцията за употреба оттук.

В момента е завършен за 5. и за 7. клас. За безплатен достъп до „Архимед генератор“ можете да изпратите личен имейл на arhimedpublishing@gmail.com с имената си, училището, в което преподавате, и населеното място.

В помощ на учителя

Допълнителни материали

Допълнителни материали за 1. клас

Примерно годишно разпределение по Математика за 1. клас по новата програма

Книга за учителя за 1. клас

Допълнителни материали за 2. клас

Примерно годишно разпределение по Математика за 2. клас 2017 -1

Допълнителни материали за 3. клас

Примерно годишно разпределение по Математика -ЗИП за 3. клас

Примерно годишно разпределение по Математика за 3. клас

Допълнителни материали за 4. клас

 

Примерно годишно разпределение по Математика за 4. клас за избираемите учебни часове

Примерно годишно разпределение по Математика за 4. клас

Допълнителни материали за 5. клас

Примерно годишно разпределение по История и цивилизация за 5. клас

Примерно годишно разпределение по Математика за 5. клас

Отговори на учебни тетрадки по математика за 5. клас №1 и №2

Примерно годишно разпределение по География и икономика за 5. клас

Примерно годишно разпределение по Математика за 5. клас 2023

Указания, свързани с годишното разпределение по География и икономика за 5. и 6. клас

Примерно годишно разпределение по Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас

Допълнителни материали за 6. клас

Примерно годишно разпределение по География и икономика за 6. клас

Примерно годишно разпределение по Математика за 6. клас

Отговори на учебнa тетрадкa по математика за 6. клас №1

Примерно годишно разпределение по История и цивилизация за 6. клас

Примерно годишно разпределение по Математика за 6. клас 2023

Отговори на учебнa тетрадкa по математика за 6. клас №2

Указания, свързани с годишното разпределение по География и икономика за 5. и 6. клас

Примерно годишно разпределение по Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас

Допълнителни материали за 7. клас

Примерно годишно разпределение по География и икономика за 7. клас

Примерно годишно разпределение по Математика – избираеми часове за 7. клас I част

Примерно годишно разпределение по Компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас

Примерно годишно разпределение по Математика – избираеми часове за 7. клас II част

Примерно годишно разпределение по Математика за 7. клас 2023

Примерно годишно разпределение по Математика – избираеми часове за 7. клас III част

Допълнителни материали за 8. клас

Примерно годишно разпределение по Математика за 8. клас

Примерно годишно разпределение по География и икономика за 8. клас

Допълнителни материали за 9. клас

Примерно годишно разпределение по Математика за 9. клас

Примерно тематично разпределение по География и икономика за 9. клас (72 уч. часа)

Примерно тематично разпределение по География и икономика за 9. клас (36 уч. часа)

Допълнителни материали за 10. клас

Примерно годишно разпределение по Математика за 10. клас

Примерно годишно разпределение по География и икономика за 10. клас, 10 колони

Примерно годишно разпределение по География и икономика за 10. клас, 6 колони

Допълнителни материали за 11. клас

Примерно годишно разпределение по Математика за 11. клас

Допълнителни материали за 12. клас

Примерно годишно разпределение по Математика за 12. клас