Skip to content

Издателство „Архимед“

Златен фонд на българската култура

Съставител и отговорен редактор: Доц. д-р Ерика Лазарова

Ред. колегия: проф. Александър Янакиев, проф. Стоян Денчев (председател), Елена Игнатова,  доц. Ерика Лазарова, доц. Румяна Стоилова, проф. Чавдар Попов

ISBN: 978-954-779-130-5

Година: 2011

Страници: 536

Цена (търговска): – лв.

Eдинични бройки към сайта на store.bg и ciela.bg.

Описание

В книгата е представен реалистично-достоверно духовният портрет на съвременния български учен в социологическа извадка от 100 – 120 национално- и световноизявени специалисти. Разкрити са неговите условия на живот и труд, професионални търсения и проблеми на кариерното израстване. В документалната поредица от интервюта с изтъкнати учени от БАН и водещите висши учебни заведения в страната е представено реалното богатство на научната мисъл у нас. Целта е създаване на най-модерен архив, който да е достъпен за учени, студенти и всички, които се интересуват от историята на българската наука и култура. Проектът е уникален, защото представя учените като уникални индивидуалности, разчитайки на традицията на т.нар. устна история. Акцентът при всеки един от интервюираните водещи професионалисти с крупни научни приноси е поставен върху неговите личностен профил, професионални интереси, научни постижения, социален статус, мисловен свят, граждански позиции, човешки равносметки, темперамент и политически пристрастия.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си създадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.