Skip to content

Издателство „Архимед“

Заедно в 4. група – част 1

Автори: Пламен Паскалев, Здравка Паскалева, Ангелина Аврамова

ISBN: 978-954-779-253-1

Година: 2018

Страници: 168

Вид: Учебник

Цена (за държавна поръчка) на комплект:  33.55 лв

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ozon.bg.

Описание

Комплектът съдържа 1-ва и 2-ра част на познавателна книжка „Заедно“ за 4-та група.

*За всяко дете:

– папка за портфолио и подробно портфолио еднократно за 4-те години на обучение;

– работен комплект за ролеви игри.

*За всяка група – комплект работни табла.

*За всеки учител – книга за учителя.

„Заедно“ предоставя за всяко дете една обединена познавателна книжка, разделена на две части. Първата част включва времето до края на месец януари, а втората – останалото време до края на май. Водеща е идеята за интеграция между направленията и едновременно постигане на различни образователни цели в предимно игрова среда.

Предвидени са приблизително 150 реални учебни дни (варират в зависимост от календара), като всеки от тях включва минималния брой (с малки изключения) педагогически ситуации (дефинирани в действащата наредба за предучилищното образование). Темите в 3. група и 4. подготвителна възрастова група са напълно синхронизирани, за да се улесни максимално работата в смесени групи.

Класическите текстове са редактирани и поднесени на съвременен език. Писмените упражнения за фина моторика в познавателната книжка се изпълняват с молив. Децата трябва приоритетно да се научат да държат правилно молива и да преодолеят треперенето на ръчичките при изписването на чертички, дъгички и други елементи от букви и цифри. Всички текстове в познавателната книжка са предназначени само за педагога.