Skip to content

Издателство „Архимед“

Задачите на Ру – задачи и решения от международното състезание „Европейско кенгуру“ 2008-2013 г., 11-12 клас

Автори: Сава Гроздев

ISBN: 978-954-779-187-9

Година: 2017

Страници: 140

Вид: Книга

Цена (търговска): 9.99 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от ozon.bg или store.bg.

Описание

Книгата съдържа задачите с решения за възрастовата група 11. – 12. клас от международното състезание „Европейско кенгуру“ за периода 2008 – 2014 г. Целите, които са поставени, са свързани не само с подготовката за успешно представяне в самото състезание, но и с повишаване на математическата култура на учениците. За осъществяването им допринасят и допълнителните материали, които са включени в книгата. Съдържанието включва следните:

Теми

 • Областен кръг 2008 г.
 • Национален кръг 2008 г.
 • Областен кръг 2009 г.
 • Национален кръг 2009 г.
 • Областен кръг 2010 г.
 • Национален кръг 2010 г.
 • Областен кръг 2011 г.
 • Национален кръг 2011 г.
 • Областен кръг 2012 г.
 • Национален кръг 2012 г.
 • Областен кръг 2013 г.
 • Национален кръг 2013 г.
 • Областен кръг 2014 г.
 • Национален кръг 2014 г.

Допълнителни материали

 • Теория на кодирането, четност, полета на Галоа, инварианти
 • Неравенства
 • Неравенство на Шур и приложения
 • Две геометрични неравенства

Решения и отговори.

Важно! Изданието е разработено преди промените в учебната програма в периода от 2016-та до 2021 г.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си създадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.