Skip to content

Издателство „Архимед“

Задачите на Ру – задачи и решения от международното състезание „Европейско кенгуру“ 2008-2013 г., 1-4 клас

Автори: Сава Гроздев, Ирина Шаркова

ISBN: 978-954-779-200-5

Година: 2016

Страници: 256

Вид: Книга

Цена (търговска): 12 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от  ciela.bg.

Описание

Книгата съдържа темите за възрастовата група 1. – 4. клас от международното състезание „Европейско кенгуру“ за периода 2008 – 2013 г. Всички задачи са придружени с решения. Включени са и няколко теми за подготовка, които имат методически характер. Тук влизат задачите както от Областния, така и от Националния кръг. За първи път на Областния кръг през 2013 г. е предложена тема и за първокласниците. Това ще стане традиция.  Авторите се надяват, че чрез тях учениците ще повишат знанията си, за да стане тяхното участие в предстоящите състезания, конкурси и външни оценявания, както и в следващите издания на „Европейско кенгуру“ още по-успешно.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си създадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.