Skip to content

Издателство „Архимед“

Три забележителни точки върху медианите на триъгълника

Автори: Веселин Ненков, Сава Гроздев

ISBN: 978-954-779-136-7

Година: 2012

Страници: 64

Вид: Книга

Цена (търговска): 4.75 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg.

Описание

Книгата е предназначена за студенти, включително и за бъдещи учители по математика и информатика. Посветена е на геометрията на триъгълника и може да служи за задълбочено усвояване на апарата на барицентричните координати. Представените резултати са генерирани с помощта на компютър и са добър пример за проследяване на научно-изследователския процес, който включва разнообразно експериментиране, формулиране на хипотези и строги математически доказателства.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.