Skip to content

Издателство „Архимед“

Портфолио на учителя

Автори: Пламен Паскалев

ISBN: 978-954-779-250-0

Година: 2018

Страници: 56

Вид: Книга

Цена (търговска): 8.75 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от ciela.bg или ozone.bg.

Описание

Портфолиото на учителя има място за вписване на:

– лична информация;

– професионален опит;

– образование и обучение;

– лични умения;

– любимо мото и др.

Няма наличен ПДФ.