Skip to content

Издателство „Архимед“

Портфолио на детето от 1. до 4. група на детската градина

Автори: Пламен Паскалев, Здравка Паскалева, Ангелина Аврамова

ISBN: 978-954-779-239-5

Година: 2018

Страници: 52

Вид: Учебник

Цена (търговска): 8.75 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg .

Описание

Портфолиото е за деца на 3 – 7 години. То е с папка и е предназначено за децата в 1. – 4. група на детските градини. Има специална форма за контрол на очакваните резултати (входно, текущо и изходно ниво), разработена в помощ на учителя.