Skip to content

Издателство „Архимед“

Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика – 3. част

Автори: Цанко Дончев, Капка Димитрова, Пламен Паскалев.

ISBN: 978-954-779-215-9

Година: 2017

Страници: 140

Вид: Учебник

Цена (търговска): 12.00 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ciela.bg.

Описание

Книгата е предназначена за студентите (редовно и задочно обучение) от всички технически и икономически висши училища. Тя може да служи (като справочник или сборник) и на преподавателите, както и на по-широк кръг читатели. Замислена е в три части. Третата книга излага материала по елементи от диференциалната геометрия, обикновени диференциални уравнения, частни диференциални уравнения, елементи от теорията на вероятностите, елементи от математическата статистика.
Учебната система по висша математика на издателство „Архимед“ се състои от:

– методическо ръководство – част 1;

– методическо ръководство – част 2;

– методическо ръководство – част 3.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.