Skip to content

Издателство „Архимед“

Методическо ръководство за решаване на задачи по висша математика – 2. част

Автори: Капка Димитрова, Пламен Паскалев, Цанко Дончев.

ISBN: 978-954-779-215-9

Година: 2017

Страници: 140

Вид: Учебник

Цена (търговска): 15.00 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ciela.bg.

Описание

Изданието е предназначено за студенти в технически и икономически висши училища и обхваща по-широка тематика от застъпената в новите учебни програми на тези училища. То е замислено в три части. Втората книга излага материала по въведение в анализа, неопределен и определен интеграл, функции на две и повече независими променливи, редове, многократни интеграли, криволинейни и повърхнинни интеграли.
Учебната система по висша математика на издателство „Архимед“ се състои от:

– методическо ръководство – част 1;

– методическо ръководство – част 2;

– методическо ръководство – част 3.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.