Skip to content

Издателство „Архимед“

Математика за четвърта подготвителна група (6 – 7 години)

Автори: Здравка Паскалева, Здравко Лалчев, Маргарита Върбанова

ISBN: 978-954-779-215-9

Година: 2017

Страници: 140

Вид: Учебник

Цена (търговска): 16.25 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ozone.bg.

Описание

Програмна система „Заедно“.

Помагалото по математика е предназначено 6 – 7-годишните деца от 4-та подготвителна група и за учителите в тяхната работа по образователното направление. То е структурирано в 5 теми, които включват групиране, сравняване, ориентиране във времето и пространството, геометрични фигури, числата от 1 до 9, представа за времето, измерване.

Програмна система „Заедно“.

В първа тема се въвеждат подбрани понятия – прилагателни и наречия, които се използват в елементарната математика. Във втора тема се въвеждат геометричните фигури триъгълник, квадрат, правоъгълник и кръг. Разглежданите фигури в математиката се срещат често като форми или част от формите на заобикалящите ни предмети и се възприемат сравнително интуитивно, различават се лесно и се запомнят. В третата тема са въведени числата от 0 до 10. Числото е понятие в математиката, което се използва за означаването на количество обекти (предмети, хора, животни, растения, фигури, явления, действия и др.) или измерване на различни обекти, както и за смятане с тези обекти. В четвърта тема е предложена ограничена начална представа за време – с него се измерват продължителността и последователността на състоянията на обектите и събитията, случващи се с тези обекти. Петата тема е посветена на измерването. На този етап от обучението са разгледани измервания спрямо условни и спрямо някои конкретни мерни единици.

Обучението по математика в подготвителна група е добре да бъде допълвано с въпроси, надхвърлящи обичайната детска реакция за тази възраст и често да бъде използван игровият подход.

 
 
За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си създадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.