Skip to content

Издателство „Архимед“

Европейско кенгуру. Методически решения

Автори: Сава Гроздев, Веселин Ненков

ISBN: 978-954-779-195-4

Година: 2016

Страници: 144

Вид: Книга

Цена (търговска): 9.99 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от ciela.bg или ozone.bg.

Описание

Настоящата книга съдържа задачите от проведеното през 2015 г. състезание „Европейско кенгуру“. Тя има характер на методическо ръководство за ученици и учители. Това я прави ценно помагало при подготовката не само за състезанието „Европейско кенгуру“, но и за други подобни: олимпиади и изпити, конкурси и външни оценявания, защото съдържателната част не излиза от учебните програми за съответните класове.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.