Skip to content

Издателство „Архимед“

Доклади от национална конференция 5

ISSN: 25348795

Година: 2020

Страници: 232

Вид: сборник с доклади

Цена (търговска): 10 лв.

Описание