Skip to content

Издателство „Архимед“

Доклади от национална конференция 3

ISSN: 2534-8795

Година: 2018

Страници: 264

Вид: сборник с доклади

Цена (търговска): 10 лв.

Описание

В сборника са включени доклади на учители в детски градини и училища, както и на преподаватели в университети по темата на конференцията.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.