Skip to content

Издателство „Архимед“

Учебник по математика 6. клас Част 2

Автори: Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

ISBN: 978-954-779-311-8

Година: 2023

Страници: 156

Вид: Учебник

Цена (търговска): 15.00 лв.

Цена (за държавна поръчка): 12.00лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от  store.bg и ciela.bg.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.

Описание

Изданието е в съответствие с настоящата учебна програма и е одобрено от МОН. В съдържанието са включени следните теми:

  • Пропорции;
  • Елементи от вероятности и статистика;
  • Геометрични фигури и тела;
  • Изходно ниво;
  • Отговори.

В края на учебника са дадени отговорите на всички задачи в него.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.