Skip to content

Издателство „Архимед“

Политика за поверителност

Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от вас чрез нашия интернет сайт www.arhimedbg.com . 

Защитата на личните данни е от голямо значение за издателство „Архимед 2“ ЕООД и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени те. 

Настоящата Политика за поверителност се отнася до вашите личните данни, които „Архимед 2“ ЕООД събира с цел да Ви предостави услуги („Услуги“) съгласно предмета си на дейност. 

Политиката за поверителност обяснява как в „Архимед 2“ ЕООД събираме и обработваме Вашите лични данни. Лични данни означава всяка информация или набор от информация, която идентифицира или би могла да бъде използвана за идентифициране на потребителя. Това включва име и фамилия, домашен адрес, имейл адрес, номер на картата за самоличност, телефонен номер, месторабота/училище, IP адрес, идентификационен номер на „бисквитка“. Тази политика обяснява как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как законът защитава Вас и данните Ви. 

Този уебсайт не е предназначен и насочен към деца и лица до 18-годишна възраст. Нямаме политика да събираме или да пазим информация за такива лица. 

ЗАКОНОВАТА РАМКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Спазването на поверителността и защитата на Вашите лични данни е важен въпрос за нас, който взимаме под внимание във всички наши бизнес взаимоотношения. Ние зачитаме поверителността на личните Ви данни и винаги действаме в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 

Възможно е в течение на времето да има и други промени, които ще трябва да направим в политиката за защита на личните данни, като в такива случаи ще Ви уведомяваме всеки път, когато направим изменения. Може да се наложи да поискаме от Вас да приемете промените или да дадете наново съгласието си за използването на Вашите лични данни. 

СЪБИРАНЕ НА ДАННИ 

Данни, които Вие споделяте с нас:

 • за регистрация и управление на Вашия профил;
 • за да имате възможност да оставяте коментари;
 • за измерване и проследяване на потребителското поведение с цел подобряване на нашите продукти и вашето потребителско преживяване;
 • за да показваме релевантни за вас реклами и съдържание;
 • в имейли или писма до нас;
 • попълвани и изпращани от Вас форми, свързани с използваните услуги, вкл. посещения на организирани от нас събития;
 • данни, които изпращате към нас под формата на обратна връзка.

Ние не събираме чувствителни лични данни за Вас.  

ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ 

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

„Архимед 2“ ЕООД събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание.

„Архимед 2“ ЕООД събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя чрез писмена декларация-съгласие или при регистрация на уебстраницата ни.

Съгласието, което предоставяте, може винаги да бъде чрез изпращане на имейл до: arhimed_2@abv.bg .

„Архимед 2“ ЕООД обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както и, ако е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

„Архимед 2“ ЕООД може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред този интерес предимство имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните. 

ТРЕТИ СТРАНИ 

Личните данни, които се обработват за Вас, се трансферират и към куриерски фирми за целите на предоставяне на куриерски услуги в изпълнение на поети ангажименти към Вас на територията на страната и извън нея, хотели за провеждане на срещи, НАП и НОИ за изплащане на хонорари, компании, притежаващи електронни платформи с цел предоставяне на електронни продукти и услуги и др. 

Във всички горепосочени случаи лицата, на които сме подали Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на тяхната защита, вкл. чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества извън рамките на ЕС и ЕИП за всеки конкретен случай съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на законодателството. 

Понякога след Ваше изрично съгласие, дадено през инструментите на партньори, можем да получим данни от трети страни, например такива от профила Ви в социални мрежи като Facebook или Google. 

Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство. 

В сайта се използват бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочeните в него услуги. Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното му функциониране. 

Повече информация за нашата политика по отношение на бисквитките може да намерите в сайта в нашата „Политика за бисквитки”.  

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Предоставените от Вас лични данни се обработват и използват от „Архимед 2“ ЕООД само и единствено за посочените цели. Те включват по-специално:

 1. Предоставяне, подобряване и поддръжка на нашите онлайн услуги. Това включва анализи на данни, идентифициране на тенденциите в използването, както и изчисления и статистически данни. Тези данни са основно количествени без персонализирана информация. 
 1. Използване на формуляр за контакт. В случай че използвате формуляра за контакт за запитвания, предоставената от Вас информация във формуляра, вкл. данните за контакт, се използват за обработка на запитването и се съхраняват за по-нататъшна употреба, ако възникнат въпроси за последващи действия. 
 1. Създаване на профил. В случай че ползвате сайта като регистриран потребител, предоставената от Вас информация се използва за обработка на вашите поръчки или за отговор на ваши запитвания. Предаваме ги на търговски партньори, участващи в обработката на направените от вас заявки, единствено до изискваната степен. 

ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 

В „Архимед 2“ ЕООД сме въвели нужните мерки за сигурност на информацията, за да предотвратим случайно изгубване, използване или достъп до Вашите лични данни по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това ограничаваме достъпа до тях на тези служители, доставчици на външни услуги и други трети страни, които имат легитимно право на достъп до тях. Те са обект на задължение за поверителност. 

Предвид естеството на интернет, обръщаме внимание на факта, че може да има пропуски в сигурността при предаването на данни (например чрез електронна поща) и че пълната им защита от достъпа на трети лица не е възможна. 

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

Ще съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, вкл. за удовлетворяването на законови, счетоводни или отчетни изисквания. 

За да определим подходящия период за съхранение на Вашите лични данни, ние отчитаме обема, естеството и чувствителността им, потенциалния риск от вреди от тяхното неразрешено използване или разкриване, целите, за които ние ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания. 

Предоставените лични данни ще се съхраняват от „Архимед 2“ ЕООД за срок до 20 години. 

ВАШИТЕ ПРАВА

Общият регламент за защита на лични данни гарантира определен набор от права, които можете да упражните във връзка с обработваните от нас Ваши лични данни. По-конкретно вие имате право:

 • на достъп до информация относно обработката на лични данни и сведения какви лични данни „Архимед 2“ ЕООД обработва за Вас;
 • на получаване на копие от информацията, която съхраняваме;
 • да ни поискате копие от личните данни, които съхраняваме за вас, като ни изпратите имейл на адрес: arhimed_2@abv.bg . Ще се опитаме да отговорим на всички легитимни искания в рамките на 1 месец. Понякога може да ни отнеме повече време и в такъв случай ще Ви уведомим;
 • да ни кажете дали информацията, която съхраняваме, е неправилна. Имате право да поставяте под въпрос всяка информация, която съхраняваме за вас и която смятате за грешна или непълна. Моля, свържете се с нас по електронната поща на адрес: arhimed_2@abv.bg , ако искате да направите това, и ние ще предприемем разумни стъпки, за да проверим точността на информацията и ако е необходимо, да я коригираме;
 • да ни кажете, че искате да преустановим използването на Вашите лични данни.
 • да възразите срещу използването на Вашите лични данни;
 • да изискате да изтрием личните Ви данни;
 • да поискатe ограничаване на обработката;
 • да ни помолите да спрем да използваме Вашите данни, ако няма нужда да го правим (известно като „правото да бъдеш забравен”). Възможно е да има правни основания, поради които трябва да запазим или използваме Вашите данни, които ние ще споделим с Вас, когато упражнявате някое от гореизброените права;
 • да поискате преносимост на личните Ви данни към друг администратор;
 • да оттеглите съгласието. Можете да оттеглите вашето съгласие за това да използваме Вашите лични данни по всяко време. Моля, свържете се с нас чрез имейл на arhimed_2@abv.bg, ако искате да оттеглите Вашето съгласие. Ако направите това, може да не сме в състояние да Ви предоставим определени продукти или услуги. 

КОНТАКТИ

За въпроси, свързани с настоящите Правила за поверителност, моля, свържете се със:

„Архимед 2“ ЕООД  ЕИК 202097555  

България

гр. София, р-н Искър

 ул. „Поручик Христо Топракчиев“ №11

За въпроси относно защитата на личните данни (DPO)  в „Архимед 2” ЕООД :
тел. 0898 670 640, e-mail: arhimed_2@abv.bg.  

ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА 

Моля, ако не сте доволни от начина, по който сме използвали личните Ви данни, уведомете ни, като ни изпратите имейл на arhimed_2@abv.bg. 

Имате право да се оплачете и в българската Комисия за защита на личните данни с адрес: България, 1592, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2,

тел. +359 2 91 53 518, факс: +359 2 91 53 525, e-mail: kzld@cpdp.bg, website: https://www.cpdp.bg/. 

С разглеждането и използването на функциите на нашия уебсайт Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информиран/а за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

 

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.