Skip to content

Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. и 6. клас

За 5. клас

Ел. четим: Линк

Електронен: Линк

Допълнителни материали за сваляне: Линк

Издателство „Архимед“

За 6. клас

Ел. четим: Линк

Електронен: Линк

Допълнителни материали за сваляне: Линк