Skip to content

Издателство „Архимед“ - Новости

„Архимед“ започна да работи в САЩ

„Архимед“ стана първото българско издателство, което започна да работи с училища в САЩ. Учебната програма на издателството по математика от 5. до 10. клас успешно се превежда и използва вече в Калифорния. Презентирана е пред световноизвестни учени под името „Българска математика“ и получава одобрение. В момента се представя пред учителските и научните съюзи в САЩ. Програмата е предназначена за напреднали ученици – предимно в частни училища и на индивидуално обучение.

 Първите, които учат по учебници на „Архимед“, са:

  1. Tehiyah Day School (El Cerrito, CA), a private non-denominational Jewish K-8 school (grades kindergarten through 8th grade)

http://tehiyah.org

Head of School: Deborah Massey

  1. „Math Taught the Right Way“, a new weekly program in conjunction with the Berkeley Math Circle-Upper at UC Berkeley (grades 5-12)

http://mathcircle.berkeley.edu

Director: Prof. Zvezdelina Stankova

  1. Geffen Academy, a new middle/high school at UCLA, to commence in Fall 2017 (grades 6-12)

http://geffenacademy.ucla.edu

Head of Math Department: Dr. Oleg Gleizer

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.