Skip to content

Издателство „Архимед“

Защото III

Автори: Цонка Великова

ISBN: 978-954-779-283-8

Година: 2019

Страници: 96

Цена (търговска): 5 лв.

Описание

Въз основа на житейския си опит и светоглед авторката ни поднася възможно най-кратки, подобни на сентенции, съдържателни отговори на множество общочовешки въпроси, които ни докосват и ни предизвикват да се замислим. Книгите са обогатени с прекрасните художествени мозайки на проф. Илия Илиев.