Skip to content

Издателство „Архимед“

Защото II

Автори: Цонка Великова

ISBN: 978-954-779-236-4

Година: 2017

Страници: 96

Цена (търговска): 5 лв.

Описание

Въз основа на житейския си опит и светоглед авторката ни поднася възможно най-кратки, подобни на сентенции, съдържателни отговори на множество общочовешки въпроси, които ни докосват и ни предизвикват да се замислим. Книгите са обогатени с прекрасните художествени мозайки на проф. Илия Илиев.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.