Skip to content

Издателство „Архимед“

Търсачи на късмет

Автори: Цонка Великова

ISBN: 978-954-779-232-6

Година: 2017

Страници: 120

Цена (търговска): 11.35 лв.

Описание

Кратки истории с приказен елемент и притчова мъдрост, родеещи се с фолклора, в които се набляга на духовните ценности, етиката в човешките взаимоотношения и заслуженото морално възмездие.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.