Skip to content

Издателство „Архимед“

Списание „Математика Плюс“ Брой 2, 2021

Автори: Сава Гроздев и други

Година: 2021

Страници: 92

Вид: Списание

Брой: 2

Година: 2021

Цена (търговска): 7,50 лв.

Поръчки на единични бройки можете да заявите на имейл адреса ни.

Описание

Списание „Математика Плюс“ е одобрено от МОН като помагало по математика и информатика.

„Математика Плюс“ е помагало за деца, ученици, студенти, професионални математици, за всеки, който се е наслаждавал на красотата на математиката или се стреми да я докосне. В популярна, привлекателна и достъпна форма се публикуват съобщения и статии с оригинални резултати, обзори на важни за математиката, информатиката и приложенията направления; представят се известни математици и техните постижения; дава се информация за български и чужди училища, колежи, университети, фондации; предлагат се материали от изтъкнати специалисти за кандидатстващите във висши училища, езикови, математически и професионални гимназии; отразяват се международните олимпиади, балканиадите и математически състезания у нас и в чужбина; организират се конкурси с награди; специално място се отделя на най-малките с подходящи теми и задачи; представят се професионални математици, които освен в математиката имат постижения и в други области; предлагат се математически ребуси, магически квадрати, интересни игри и играчки; организират се томболи с предметни награди.
Списанието е съвместно издание на издателство „Архимед“ и Асоциация за развитие на образованието!

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си създадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.