Skip to content

Издателство „Архимед“

Rosettes

Автори: Илия Илиев, Ирина Аргирова

ISBN: 978-954-779-295-1

Година: 2020

Страници: 328

Цена (търговска): 40 лв.

Описание

В изданието са представени успешни варианти на розети (всяка визуална конструкция, ротирана около случайно избрана точка на интервали, кратни на 360 градуса), след като се разлагат тези със сложните ротационни фигури или се премахват някои пентагони от периферията на розетите. Книгата е композирана въз основа на тип А. След детайлно проучване на неговите възможности се достига до над 270 розети. По същия принцип са разгледани и тези от типове В, С, А’ и В’. При тях са представени само някои примери, оставяйки на читателя свободата за получаване на нови и неочаквани резултати.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.