Skip to content

Издателство „Архимед“

Паркетиращи конвексни петоъгълници

Автори: проф. Илия Илиев

ISBN: 978-954-779-105-3

Година: 2009

Страници: 272

Цена (търговска): 13.00 лв.


Описание

Книгата е резултат от дългогодишни изследвания на моноендричните конвексни мрежи от неправилни петоъгълници, както и на възможността за техните промени. Предлаганата материя, добре подредена съобразно степента и характеристиката на мрежите, може да бъде полезна за тези, които биха я използвали.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.