Skip to content

Издателство „Архимед“

My way

Автори: Илия Илиев

ISBN: 978-954-779-194-7

Година: 2016

Страници: 216

Цена (търговска): 70 лв.

Описание

Книгата представлява албум с произведенията на проф. Илия Илиев – майстор на мозаечното изкуство, член-учредител на Международната асоциация за съвременна мозайка, професор по стенопис, дългогодишен преподавател в Националната художествена академия, ръководител на катедра „Стенопис“ (1990). Творчеството му, представено чрез мозаечната техника, е дълбоко свързано с морето и природата, както и с красотата на геометричната форма. Той използва мрамор, гранит, камък, стъкло (моделирано от автора), както и различни природни форми, донесени от времето и морето. Мозайките са показани в реда, в който са създадени.