Skip to content

Издателство „Архимед“

Mosaics from parquet forming irregular convex pentagons

Автори: Илия Илиев

ISBN: 978-954-779-241-8

Година: 2018

Страници: 332

Цена (търговска): 30 лв.

Описание

Книгата е резултат от дългогодишни изследвания на моноендричните конвексни мрежи от неправилни петоъгълници, както и на възможността за техните промени. Предлаганата материя, добре подредена съобразно степента и характеристиката на мрежите, може да бъде полезна за тези, които биха я използвали.