Skip to content

Издателство „Архимед“

Грехопадналите

Автори: Цонка Великова

ISBN: 978-954-779-231-9

Година: 2017

Страници: 104

Цена (търговска): 11.35 лв.

Описание

Съдържа две прозаични произведения. „Грехопадналата“ е история за една жена, която, не разбирайки несъответствията в живота, непрекъснато умолява Господ да ги осветли. Но след като не получава отговор, с времето узрява да намери сама своите обяснения.

„Корабокрушенецът“ е трогателен разказ за един, попаднал на безлюден остров, мъж, който на брезови кори пише дневник със спомени от предишния си живот, за да го помни, и който учи папагалите да говорят, за да си общува с тях и самият той да не забрави да говори.