Skip to content

Издателство „Архимед“

Достигнало до нас

Автори: Елена Огнянова

ISBN: 954-779-037-4, 954-9742-15-6

Година: 2003

Страници: 224

Цена (търговска): 6.99 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от ciela.bg.

Няма наличен ПДФ.

Описание

Книгата е посветена на народното творчество и сладкодумно разказва притчи, предания и легенди, които са особено полезни в дните на глобализация на съвременното общество, когато все по-необходимо става познанието на специфичното, характерното и типичното българско присъствие в днешния свят.

„… В настоящето, трето издание на „Достигнало до нас“, добавих още тридесетина предания и легенди за църкви, манастири, селища, за Странджа планина, чешми и мостове, както и подробни исторически и географски бележки за някои от тях. Въпреки огромния и разнообразен по съдържание сбор от предания и легенди, невъзможно беше да се включат повече. За кой ли път ще наблегна на правотата в думите на моята майка Иванка Добранова Огнянова, жена с необикновен творчески и разказвачески дар, с невероятно чувство за история и родолюбие, която преди повече от двадесет години ми каза: „Нашата земя е маленка, ама из нея толкова народ е минал, толкова работи са станали, та камик да ритнеш, се че ти разкаже нещо.“
При работата си над преданията и легендите се постарах да запазя голямото разнообразие не само на мотивите и темите, но и начина на разказване, защото тъкмо то разкрива характерни особености в творчеството на народните разказвачи. Значителна част от материалите оставих в техния първоначално записан и оригинален вид. И този път не включих обработки на писатели и научни тълкувания и обяснения за произхода на преданията и легендите, не ги анализирах като литературни творби. Не можах да лиша книгата обаче от няколко автентични записи на стария поет Петко Р. Славейков, на народния поет Иван Вазов, на природолюбителя Павел Делирадев и на писателя фолклорист Димитър Осинин. Всички те са били вдъхновени и въодушевени от простонародните разкази, слушани при случайни срещи, пътуване, туристически излети, присъстване на общонародни събори по села и градове. В края на книгата има, освен библиографска справка, исторически и географски бележки за отделните обекти, които са предмет на преданията и легендите. По този начин, мисля, че давам една просторна панорама на по-важни селища, градове, реки и планини, които са свързани дълбоко и неразривно с историческото развитие на българския народ и служат като здрав мост към бъдното.“

Елена Огнянова

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си създадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.