Издателство 'Архимед'

В помощ на учителя

Примерно годишно разпределение по Математика за 11. клас

Свали в DOC файлов формат

Примерно годишно разпределение по Математика за 10. клас

Свали в DOC файлов формат

ЗА УЧИТЕЛИТЕ, ИЗБРАЛИ УЧЕБНИКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 10. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО АРХИМЕД

Поради все още съществуващата неяснота дали учителите трябва да представят „ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ…“ и в колко колони да е подредено то, го предоставяме в 2 варианта:

• с 10 колони;

• с 6 колони.

Публикуваме ги в WORD-формат, за да могат (ако е необходимо) лесно да бъдат редактирани.

Примерно годишно разпределение по География и икономика за 10. клас (с 6 колони)

Свали в DOC файлов формат

Примерно годишно разпределение по География и икономика за 10. клас (с 10 колони)

Свали в DOC файлов формат

Примерно годишно разпределение по Математика за 4. клас

Свали в DOC файлов формат

Примерно годишно разпределение по Математика за 4. клас – избираеми часове

Свали в DOC файлов формат

Годишно разпределение по Математика за 1. клас

Свали в PDF файлов формат

Годишно разпределение по Математика за 2. клас

Свали в DOC файлов формат

Годишно разпределение по Математика за 3. клас

Свали в DOC файлов формат

Годишно разпределение по Математика за 3. клас – ИЧ

Свали в DOC файлов формат

Годишно разпределение по Математика за 5. клас

Свали в DOC файлов формат

Годишно разпределение по Математика за 6. клас

Свали в DOC файлов формат

Годишно разпределение по Математика за 7. клас

Свали в DOC файлов формат

Примерно годишно разпределение по Математика за 7. клас за избираеми часове – 1 час седмично

Свали в DOC файлов формат

Примерно годишно разпределение по Математика за 7. клас за избираеми часове – 2 часа седмично

Свали в DOC файлов формат

Примерно годишно разпределение по Математика за 7. клас за избираеми часове – 3 часа седмично

Свали в DOC файлов формат

Годишно разпределение по Математика за 8. клас

Свали в DOC файлов формат

Годишно разпределение по Математика за 9. клас

Свали в DOC файлов формат

Годишно разпределение по Информационни технологии за 5. клас

Свали в DOC файлов формат

Годишно разпределение по Информационни технологии за 6. клас

Свали в DOC файлов формат

Годишно разпределение по Информационни технологии за 7. клас

Свали в DOC файлов формат

Годишно разпределение по География и икономика за 5. клас

Свали в DOC файлов формат

Годишно разпределение по География и икономика за 6. клас

Свали в DOC файлов формат

Годишно разпределение по География и икономика за 7. клас – 36 часа

Свали в DOC файлов формат

Годишно разпределение по География и икономика за 8. клас

Свали в DOC файлов формат

Годишно разпределение по История и цивилизации за 5. клас

Свали в DOC файлов формат

Годишно разпределение по История и цивилизации за 6. клас

Свали в DOC файлов формат

Книга за учителя по Математика за 5. клас

Свали в PDF файлов формат

Книга за учителя по Математика за 6. клас

Свали в PDF файлов формат

Книга за учителя по Математика за 8. клас

Свали в PDF файлов формат

Development by Qubiqus Untitled Document