Издателство 'Архимед'

Ценова листа

1. клас | 2. клас | 3. клас | 4. клас | 5. клас | 6. клас | 7. клас

8. клас | 9. клас | 10. клас | 11. клас | 12. клас

Всеки учител (училище или настоятелство), поръчал/о директно от издателството учебни помагала и учебници на „Архимед“ (без търговски посредници), получава 20% отстъпка.

ЗАГЛАВИЕ цена в лева За официални представители При покупка над 300 книги едновременно При покупка под 300 книги За училищни настоятелства, директори, учители*
прибл. ТО 28/33%** прибл. ТО 29/30/35% прибл. ТО 23/25/30%** прибл. ТО 20/20/20%
1 2 3 4

Зад пъстрото перденце се учило детенце

9,75

7,02

6,83

7,31

7,80

Математика за 1. клас

Цена за общини и училища

14,80

Цена за търговски фирми

17,40

12,53

12,35

13,40

Математика за 2. клас

Математика за 2. клас – учебник

9,70

6,98

6,89

7,47

Учебна тетрадка по математика за 2. клас № 1

4,10

2,95

2,87

3,08

Учебна тетрадка по математика за 2. клас № 2

4,10

2,95

2,87

3,08

Книга за ученика по математика за 2. клас

9,00

6,48

6,30

6,75

7,20

Клуб на знаменитите числа (уч. II - IV клас)

3,50

2,52

2,45

2,63

2,80

Към началото

Математика за 3. клас

Цена за общини и училища

20,60

Цена за търговски фирми

23,00

16,56

16,33

17,71

Математика за 3. клас – учебник

14,85

10,69

10,54

11,43

Учебна тетрадка по математика за 3. клас № 1

4,50

3,24

3,15

3,38

Учебна тетрадка по математика за 3. клас № 2

4,50

3,24

3,15

3,38

Книга за ученика по математика за 3. клас

8,00

5,76

5,60

6,00

6,40

Математика за 4. клас

Математика за 4. клас – учебник – I част

9,00

6,48

6,39

6,93

Математика за 4. клас – учебник – II част

9,00

6,48

6,39

6,93

Учебна тетрадка по математика за 4. клас № 1

5,00

3,60

3,50

3,75

Учебна тетрадка по математика за 4. клас № 2

5,00

3,60

3,50

3,75

Книга за ученика по математика за 4. клас

10,00

7,20

7,00

7,50

8,00

Тестове за национално външно оценяване по математика за 4. клас

5,50

3,96

3,85

4,13

4,40

Задачите на Ру – 1. – 4. клас – задачи с решения от математическото състезание "Европейско кенгуру"

9,99

7,20

7,00

7,50

8,00

Към началото

Математика за 5. клас

Цена за общини и училища

15,50

Цена за търговски фирми

19,20

13,83

13,63

14,78

Учебна тетрадка по математика за 5. клас № 1

5,00

3,60

3,50

3,75

4,00

Учебна тетрадка по математика за 5. клас № 2

5,00

3,60

3,50

3,75

4,00

Книга за ученика по математика за 5. клас

11,80

8,50

8,26

8,85

9,44

Задачите на Ру – 5. – 6. клас – задачи с решения от математическото състезание "Европейско кенгуру"

9,99

7,20

7,00

7,50

8,00

Информационни технологии за 5. клас

Цена за общини и училища

9,00

Цена за търговски фирми

11,00

7,92

7,80

8,47

География и икономика за 5. клас

Цена за общини и училища

14,00

Цена за търговски фирми

16,90

12,17

12,00

13,00

Учебна тетрадка по География и икономика за 5. клас

8,75

6,30

6,13

6,56

7,00

История и цивилизации за 5. клас

Цена за общини и училища

14,90

Цена за търговски фирми

18,60

13,40

13,20

14,32

Към началото

Математика за 6. клас

Цена за общини и училища

16,00

Цена за търговски фирми

19,80

14,26

14,06

15,25

Учебна тетрадка по математика за 6. клас № 1

5,00

3,60

3,50

3,75

4,00

Учебна тетрадка по математика за 6. клас № 2

5,00

3,60

3,50

3,75

4,00

Книга за ученика по математика за 6. клас

9,50

6,84

6,65

7,13

7,60

Информационни технологии за 6. клас

Цена за общини и училища

9,20

Цена за търговски фирми

11,50

8,28

8,17

8,86

География и икономика за 6. клас

Цена за общини и училища

14,00

Цена за търговски фирми

17,40

12,53

12,35

13,40

Учебна тетрадка по география и икономика за 6. клас

7,95

5,72

5,57

5,96

6,36

История и цивилизации за 6. клас

Цена за общини и училища

14,50

Цена за търговски фирми

18,50

13,32

13,14

14,25

Към началото

Математика за 7. клас

Цена за общини и училища

16,70

Цена за търговски фирми

19,95

14,36

14,17

15,36

Учебна тетрадка по математика за 7. клас № 1

5,70

4,10

3,99

4,28

4,56

Учебна тетрадка по математика за 7. клас № 2

5,70

4,10

3,99

4,28

4,56

Книга за ученика по математика за 7. клас

13,50

9,72

9,45

10,13

10,80

Тестове за национално външно оценяване по математика за 7. клас – първа книга

10,00

7,20

7,00

7,50

8,00

Тестове за национално външно оценяване по математика за 7. клас – втора книга

10,00

7,20

7,00

7,50

8,00

Текуща подготовка за национално външно оценяване по математика за 7. клас – трета книга

12,00

8,64

8,40

9,00

9,60

Задачи с кратък свободен отговор за НВО по математика за 7. клас – формат PISA – четвърта книга

14,00

10,08

9,80

10,50

11,20

Национално външно оценяване и прием след 7. клас – примерни тестове по български език и литература

8,99

6,47

6,29

6,74

7,19

Информационни технологии за 7. клас

Цена за общини и училища

9,30

Цена за търговски фирми

11,10

7,99

7,88

8,55

География и икономика за 7. клас

Цена за общини и училища

15,00

Цена за търговски фирми

18,15

13,07

12,89

13,98

Учебна тетрадка по география и икономика за 7. клас

7,50

5,40

5,25

5,63

6,00

Към началото

Математика за 8. клас

14,50

10,44

10,30

11,17

11,60

Учебна тетрадка по математика за 8. клас № 1

5,00

3,60

3,50

3,75

4,00

Учебна тетрадка по математика за 8. клас № 2

5,00

3,60

3,50

3,75

4,00

Книга за ученика по математика за 8. клас

8,60

6,19

6,02

6,45

6,80

География и икономика за 8. клас

13,50

9,72

9,59

10,40

10,80

Учебна тетрадка по география и икономика за 8. клас

6,40

4,61

4,48

4,80

5,12

География и икономика за 8. клас на английски език – първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

19,00

13,68

13,49

14,63

15,20

Към началото

Математика за 9. клас

13,85

9,97

9,83

10,67

11,08

Книга за ученика по математика за 9. клас

11,00

7,92

7,70

8,25

8,80

География и икономика за 9. клас

13,50

9,72

9,59

10,40

10,80

Учебна тетрадка по география и икономика за 9. клас

6,50

4,68

4,55

4,88

5,20

География и икономика за 9. клас на английски език – втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

19,00

13,68

13,49

14,63

15,20

Към началото

Математика за 10. клас

14,30

10,30

10,15

11,00

11,44

Тестове за текуща подготовка за национално външно оценяване по математика за 10. клас

9,50

6,84

6,65

7,13

7,60

Тестове за национално външно оценяване по математика за 10. клас

9,80

7,06

6,86

7,35

7,84

География и икономика за 10. клас

16,50

11,88

11,72

12,71

13,20

Към началото

Математика за 11. клас – общообразователна подготовка

15,00

10,80

10,65

11,55

12,00

Екстремални задачи в геометрията

6,60

4,43

4,29

4,62

5,28

Векторите – универсален и сигурен метод в равнината и пространството

5,95

3,99

3,87

4,17

4,76

Ирационални уравнения

5,40

3,62

3,51

3,78

4,32

Към началото

Математика за 12. клас I равнище

7,60

5,47

5,40

5,85

6,08

Математика за 12. клас II равнище

9,40

6,77

6,68

7,24

7,52

Общ преговор по математика от средното училище с 313 решени задачи и 326 задачи за самостоятелна работа, подготовка за ДЗИ с 28 теста и 224 задачи + отговори, решения и упътвания

15,00

10,05

10,50

11,25

12,00

Органична химия – теми – Анастасия Шубанова

10,00

7,20

7,00

7,50

8,00

Справочник по математика за УНСС

6,00

4,32

4,20

4,50

4,80

Стереометрия за кандидатстуденти

12,00

8,64

8,40

9,00

9,60

Към началото

Ръководство по висша математика I част

15,00

10,80

10,50

11,25

12,00

Ръководство по висша математика II част

15,00

10,80

10,50

11,25

12,00

Ръководство по висша математика III част

12,00

8,64

8,40

9,00

9,60

Движение на повърхнина върху повърхнина с елементи на диференциалната геометрия

7,80

5,23

5,07

5,46

6,24

Методически основи на ранното чуждоезиково обучение

7,90

5,69

5,53

5,93

6,32

Литературата като историческо самопознание и самосъзнание

7,80

5,23

5,07

5,46

6,24

Традиции и празници в България – Елена Огнянова второ допълнено и преработено издание

7,99

5,36

5,20

5,60

6,40

Достигнало до нас – Елена Огнянова – второ допълнено и преработено издание

6,99

5,04

4,90

5,25

5,60

Кръгът – Дитрих Шваниц

4,00

2,68

2,60

2,80

3,20

Речник на общата ни култура – Дитрих Шванитц

14,00

9,38

9,10

9,80

11,20

Поредицата от тестове “Дарби на индивидуалния дух”

6,70

4,49

4,36

4,69

5,36

Ръката на Русия – Строуб Талбот

5,00

3,35

3,25

3,50

4,00

Ваксина против наркотици – Мик О'Дер

16,75

11,22

10,89

11,73

13,40

За демокрацията и нейното бългаско приключение – Пламен Георгиев

18,00

12,06

11,70

12,60

14,40

* При поръчка от училищни настоятелства, директори на училища или учители транспортните разходи са за сметка на поръчителя.

** Посочените проценти са както следва: ТО за учебници, ТО за учебни помагала, ТО за художествена и друга литература.

Development by Qubiqus Untitled Document