Издателство 'Архимед'

Документация за закупуване на учебници за безвъзмездно ползване

Моля да изпращате заявката, заедно с попълнен, подписан и подпечатан договор на имейл arhimed_2@abv.bg или по поща на адрес София, 1164, пк 37.

Заявка и договор за доставка на учебници и учебни комплекти, предвидени за безвъзмездно ползване, за учебната 2021/2022 г.

Свали в PDF файлов формат

Договор на ИОП “Архимед и Диоген” за доставка на учебници, предвидени за безвъзмездно ползване, за учебната 2021/2022 г.

Свали в DOC файлов формат

Заявка на ИОП “Архимед и Диоген” за доставка на учебници, предвидени за безвъзмездно ползване, за учебната 2021/2022 г.

Свали в DOC файлов формат

Development by Qubiqus Untitled Document