Списание „Математика Плюс“

От края на 2020 г. „Архимед“ е съиздател на списание „Математика Плюс“. За подробности и абонамент се обръщайте към официалния сайт на списанието, администриран от издателство „Архимед“.

Continue reading

Очаквайте през септември 2021 г.

Учебната тетрадка по компютърно моделиране е съобразена с новата учебна програма по „Информационни технологии и компютърно моделиране за 5. клас“ на МОН от 2020 г. Материалите са разработени на езика за програмиране Scratch 3, като са включени:

Continue reading