Списание „Математика Плюс“

От края на 2020 г. „Архимед“ е съиздател на списание „Математика Плюс“. За подробности и абонамент се обръщайте към официалния сайт на списанието, администриран от издателство „Архимед“.

Continue reading