Skip to content

Издателство „Архимед“

Учебна тетрадка по математика за 3. клас № 2

Автори: Пламен Паскалев, Ангелина Аврамова

ISBN: 978-954-779-249-4

Година: 2018

Вид: Учебно помагало

Цена (търговска): 5.50 лв.

Цена (за държавна поръчка): 5.00 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ciela.bg.

Описание

Учебните тетрадки са предназначена за затвърждаване на знанията по математика на третокласниците. Те са подходящи за използване както в учебния час, така и за домашна работа. Съдържат забавни и богато илюстрирани задачи към всички уроци. Чрез тях децата лесно усвояват правилното записване на решенията и прилагат наученото в различни ситуации. Дават възможност на учениците да правят самопроверка на знанията и уменията си и на тази база да осъществяват самооценка на своите компетентности. Предразполагат към реална възможност за затвърждаване и задълбочаване на придобитите от учениците знания, умения, компетентности.

Задачите в учебна тетрадка № 2 са от темите:

  • Събиране и изваждане с числата до 1000 с преминаване (част от темата);
  • Умножение на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число;
  • Деление на двуцифрено и трицифрено число с едноцифрено число;
  • Годишен преговор.

Учебната тетрадка № 1 за 3. клас е неразделна част от учебния комплект, одобрен от МОН, който съдържа:

 – учебник;

учебна тетрадка № 1;

учебна тетрадка № 2.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.