Skip to content

Издателство „Архимед“

Учебна тетрадка по компютърно моделиране

Автори: Ангелина Аврамова, Петър Хаджилалов

ISBN: 978-954-779-301-9

Година: 2021

Страници: 40

Вид: Учебна тетрадка

Цена (търговска): 5.80 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ciela.bg.

Описание

Учебната тетрадка по компютърно моделиране е съобразена с новата учебна програма по „Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас“ на МОН от 2020 г. Материалите са разработени на езика за програмиране Scratch 3, като са включени:

• кратък преглед на средата за програмиране и основните понятия;
• упражнения за разработване на проекти по темите от учебната програма;
• примерен тест за проверка на знанията върху изучавания материал;
• пълен списък на блоковете по категории и обяснение на действието им, както и на тези на разширението Молив.
Задачите от тетрадката може да се използват като допълнителни в час или за самостоятелна работа, а началният обзор и блоковете са кратък справочник на Scratch 3.