Skip to content

Издателство „Архимед“

Учебна тетрадка по география и икономика за 8. клас

Автори: Марин Русев, Иван Дреновски, Юлия Кьосева, Гергана Иванова, Станислав Полименов, Станчо Генчев, Анатолий Антов

ISBN: 978-954-779-233-3

Година: 2017

Страници: 36

Вид: Учебно помагало

Цена (търговска): 6.40 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ciela.bg.

Описание

Изданието е в съответствие с настоящата учебна програма.

Учебната тетрадка за 8. клас съдържа система от въпроси и задачи, разнообразни по характер и сложност. Чрез тях се постигат по-задълбочено разбиране и осмисляне на учебното съдържание, усвояване на понятията и водещите идеи, заложени в учебната програма. Съдържанието включва:

 • Форма и размери на Земята;
 • Движения на Земята;
 • Местно време и часови зони (практическа дейност);
 • Геосферен строеж на системата Земя;
 • Атмосфера – състав и вертикален строеж;
 • Радиационен баланс и топлинен режим;
 • Влажност на въздуха, облаци и валежи;
 • Обща атмосферна циркулация. Циклони и антициклони;
 • Климатични фактори и елементи;
 • Климат и време (практическа дейност);
 • Световен океан;
 • Движения на океанската и морската вода;
 • Води на сушата (първа част);
 • Води на сушата (втора част). Реки;
 • Речна система и речен режим (практическа дейност);
 • Строеж на Земята и земната кора;
 • Ендогенни релефообразуващи процеси;
 • Екзогенни релефообразуващи процеси. Изветряване и ветрова дейност;
 • Екзогенни процеси. Дейност на водата;
 • Релефът – резултат от взаимодействието между ендогенни и екзогенни процеси;
 • Педосфера;
 • Биосфера;
 • Природни комплекси;
 • Природни зони (практическа дейност);
 • Природноресурсен потенциал на Земята;
 • Глобални проблеми и устойчиво развитие;
 • Източници на географска информация;
 • Страници за кратко съчинение или важни бележки.