Skip to content

Издателство „Архимед“

Учебна тетрадка по география и икономика за 7. клас

Автори: Марин Русев, Адреяна Янкова, Цветелина Ценова, Гергана Иванова, Фикри Еллез, Иванка Полименова

ISBN: 978-954-779-217-3

Година: 2018

Страниц: 64

Вид: Учебно помагало

Цена (търговска): 7.50 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ciela.bg.

Описание

Учебната тетрадка по география и икономика за 7. клас на издателство „Архимед“ е в съответствие с изискванията на актуалната учебна програма и съдържа система от разнообразни по характер и сложност въпроси и задачи. Те покриват уроците за нови знания. Организирани са по раздели, теми и урочни единици, като следват логиката на учебното съдържание. Задачите се изпълняват писмено.

Чрез въпросите и задачите се постига по-задълбочено разбиране на учебното съдържание, усвояване на понятията, прилагане на знанията и уменията в различни ситуации.
Учебната тетрадка може да се използва от учениците по време на учебните часове или при самоподготовка вкъщи.