Skip to content

Издателство „Архимед“

Тестове за НВО по математика за 4. клас

Автори: Райна Алашка, Ангелина Аврамова, Мая Алашка, Здравка Паскалева

ISBN: 978-954-779-288-3

Година: 2019

Страници: 48

Вид: Учебно помагало

Цена (търговска): 6.00 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ciela.bg.

Описание

Националното външно оценяване по математика в края на 4. клас цели да установи постигането на изискванията за резултатите от обучението по математика в края на началния етап на основно образование, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка (Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка).

В книгата са разработени 10 теста по модела на МОН за НВО за учебната 2019/2020 г. Всеки тест съдържа 25 задачи, от които:

  • 18 задачи с избираем отговор;
  • 5 задачи с кратък свободен отговор (число);
  • 1 задача с разширен свободен отговор;
  • 1 задача с 3 разширени свободни отговора.