Skip to content

Издателство „Архимед“

Математика 9. клас

Автори: Георги Паскалев, Мая Алашка, Райна Алашка

ISBN: 978-954-779-338-5

Година: 2024

Страници: 235

Вид: Учебник

Цена (търговска): 21,95 лв.

Цена (за държавна поръчка): 18,95 лв.

Цена на електронночетим учебник: 1,50 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ciela.bg.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.

Описание

Настоящото издание е в съответствие с актуалната учебна програма и е одобрено от МОН. В съдържанието са включени темите:

  • Класическа вероятност;
  • Функции;
  • Системи линейни уравнения с две неизвестни;
  • Системи уравнения от втора степен с две неизвестни;
  • Подобни триъгълници;
  • Рационални неравенства;
  • Метрични зависимости между отсечки;
  • Тригонометрични функции на остър ъгъл.

В края на учебника са дадени отговорите на всички задачи в него.

Учебната система по математика за 9. клас на издателство „Архимед“ се състои от:

– учебник;

книга за ученика.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.