Skip to content

Издателство „Архимед“

Математика 11. клас

Автори: Райна Алашка, Мая Алашка, Пламен Паскалев

ISBN: 978-954-779-331-6

Година: 2023

Страници: 288

Вид: Учебник

Цена (търговска): 21,00 лв.

Цена (за държавна поръчка): 18,00 лв.

Цена на електронночетим учебник: 1,90 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ciela.bg.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.
Описание

Изданието е в съответствие с настоящата учебна програма и е одобрено от МОН. В съдържанието са включени следните теми:

  • Входно ниво;
  • Степен и логаритъм;
  • Решаване на равнинни фигури;
  • Тригонометрия;
  • Вероятности;
  • Изходно ниво.

В края на учебника са дадени отговорите на всички задачи в него.

 
За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.