Skip to content

Издателство „Архимед“

Математика 10. клас

Автори: Мая Алашка, Райна Алашка, Пламен Паскалев

ISBN: 978-954-779-340-8

Година: 2024

Страници: 268

Вид: Учебник

Цена (търговска): 21,85 лв.

Цена (за държавна поръчка): 18,85 лв.

Цена на електронночетим учебник: 1,48 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от  store.bg и ciela.bg.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.

Описание

Изданието е в съответствие с настоящата учебна програма и е одобрено от МОН. В съдържанието са включени следните теми:

  • Входно ниво;
  • Ирационални изрази. Ирационални уравнения;
  • Прогресии;
  • Статистика и обработка на данни;
  • Решаване на триъгълник;
  • Елементи от стереометрията;
  • Преговор и обобщение по възлови теми;
  • Изходно ниво.

В края на учебника са дадени отговорите на всички задачи в него.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.