Skip to content

Издателство „Архимед“

Книга за ученика по математика за 7. клас

Автори: Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

ISBN: 978-954-779-327-9

Година: 2023

Страници: 300

Вид: Учебно помагало

Цена (търговска): 17.80 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ciela.bg.

Описание

Предлаганата „Книга за ученика“ е помагало по математика, разработено по новата учебна програма на МОН. Тя може успешно да се ползва от всички седмокласници, независимо по кой от действащите учебници се обучават в училище. Книгата за ученика включва 3 349 задачи, разделени в три части:I част  –  Сборник от задачи;  II част –  Тестове върху темите от учебната програма;  III част –   Тестове за подготовка за външно оценяване и прием след 7. клас.

 Първата част съдържа 2 661 задачи върху учебния материал, подредени те матично по реда на новата учебна програма за 7. клас. В нея са включени задачи на три нива: Ниво А – задачи, които са достъпни за всички ученици и осигуряват допълни телна самостоятелна работа по изучавания учебен материал; Ниво Б – задачи, които осигуряват допълнителна самостоятелна работа за достигане на много добра и отлична подготовка по изучавания учебен материал; Ниво В – задачи за ученици, които проявяват интерес към математиката и се подготвят за математически състезания. 

Втората част съдържа 26 теста (520 задачи), от които: • 14 теста – по 2 теста за всяка от 7те теми, разработени в учебника. Тези тестове са за всички ученици и могат да се ползват през цялата учебна година за преговор или проверка на знанията по съответната тема. Номерирани са 1.1, 1.2; 2.1, 2.2; …; 7.1, 7.2. Първите цифри отговарят на съответната тема в учебника;   • 12 теста – предназначени са за всички ученици. Съдържанието им е по те матиката за 7. клас и позволява да се ползват през цялата учебна година, т.е. чрез тях се проверява новата тема, а част от задачите поддържат и преговарят учебен материал от предходните теми. Тези тестове са номерирани 1.3, 1.4; 2.3, 2.4; …; 6.3, 6.4. Всички тестове във втората част на „Книга за ученика“ са съставени от по 20 задачи, които са с различна трудност, като 6 задачи се оценяват с по 1 точка, 8 задачи – с по 2 точки, и 6 задачи – с по 3 точки. Общият брой точки е 40. 

Третата част съдържа 7 примерни теста (168 задачи) за външно оценяване и прием след 7. клас. Те са с по 24 задачи, структурирани в два модула: • Първият модул е от две части. В първата има 16 задачи с избираем отговор, а във втората – 4 задачи със свободен отговор. • Вторият модул се състои от 4 задачи, от които 2 са с кратък отговор и други 2, за които се изисква писмено аргументирано решение. 

Учебната система по математика за 7. клас на издателство „Архимед“ се състои от:

Изброените компоненти от учебната система се продават поотделно. За да закупите някой от тях, последвайте съответния линк