Skip to content

Издателство „Архимед“

Книга за ученика по математика за 6. клас

Автори: Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

ISBN: 978-954-779-319-4

Година: 2023

Страници: 248

Вид: Учебно помагало

Цена (търговска): 13.00 лв.

Eдинични бройки към сайта на store.bg и ciela.bg.

Описание

Предлаганата „Книга за ученика“ е помагало по математика, разработено по новата учебна програма на МОН. Тя може успешно да се ползва от всички шестокласници, независимо по кой от действащите учебници се обучават в училище.


Учебното помагало е разработено в две части:

Първа част: Сборник от задачи
Втора част: Тестове


Първата част съдържа задачи върху учебния материал, подредени
тематично по реда на новата учебна програма за 6. клас. В нея са включени
задачи на три нива:
Ниво А – задачи, които са достъпни за всички ученици и осигуряват
допълнителна самостоятелна работа по изучавания учебен
материал. Подходящи са за задължителните часове;
Ниво Б – задачи, които осигуряват допълнителна самостоятелна работа
за достигане на много добра и отлична подготовка и могат
да се използват в избираемите учебни часове;
Ниво В – задачи за ученици, които проявяват интерес към математиката и се подготвят за математически състезания. Подходящи
са за решаване във факултативните учебни часове.


Втората част съдържа 35 теста.
• Тестове от № 1 до № 20 включват 2 теста за входно ниво и по 3 теста за всяка от шестте теми, разработени в учебника. Тези тестовете са за
всички ученици и могат да се ползват през цялата учебна година за преговор
или проверка на знанията по съответната тема.


• Тестове от № 21 до № 35 са върху целия учебен материал за 6. клас.
Те са предназначени за всички ученици и осигуряват подготовка за НВО след
7. клас. Могат да се използват за годишен преговор и изходно ниво.
Всеки тест е съставен от 20 задачи. Всички задачи са с избираем
отговор, тъй като първата част (Сборник от задачи) съдържа само такива
със свободен отговор. 

Избрахме този подход с цел учениците да се учат да
решават задачи с избираем отговор. Освен това по желание на ученика или
учителя към някои от тях може да се подходи като към задача със свободен
отговор – достатъчно е да се закрият дадените възможни отговори. При проверка може да се изисква и подробно записване на някои от решенията.
Формулата, по която може да се постави числова оценка, е 2 + 0,2 . N,
където N е броят на решените задачи.

Учебната система по математика за 6. клас на издателство „Архимед“ се състои от:

– учебник;

учебна тетрадка № 1;

учебна тетрадка № 2;

книга за ученика