Skip to content

Издателство „Архимед“

Книга за ученика по математика за 5. клас

Автори: Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

ISBN: 978-954-779-318-7

Година: 2023

Страници: 296

Вид: Учебно помагало

Цена (търговска): 17.80 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ciela.bg.

Описание

Предлаганата „Книга за ученика“ е помагало по математика, разработено по
новата учебна програма на МОН. Тя може успешно да се ползва от всички петокласници, независимо по кой от действащите учебници се обучават в училище.


Учебното помагало е разработено в две части:


Първа част: Сборник от задачи,
Втора част: Тестове.


Първата част съдържа задачи върху учебния материал, подредени тематично
по реда на новата учебна програма за 5. клас. В нея са включени задачи на три
нива:


Ниво А – задачи, които са достъпни за всички ученици и осигуряват допълнителна
самостоятелна работа по изучавания учебен материал. Подходящи
са за задължителните часове;


Ниво Б – задачи, които осигуряват допълнителна самостоятелна работа за достигане на много добра и отлична подготовка и могат да се използват
в избираемите учебни часове;


Ниво В – задачи за ученици, които проявяват интерес към математиката и се
подготвят за математически състезания. Подходящи са за решаване
във факултативните учебни часове.


Втората част съдържа 65 теста. Първите 50 от тях са на три нива:


Ниво А – Тестове от № 1 до № 30 са предназначени за текуща проверка и
оценка на знанията по съответната тема. Всеки тест е съставен от
10 задачи с избираем отговор. Тези тестове са за всички ученици и
могат да се ползват през цялата учебна година;


Ниво Б – Тестове от № 31 до № 40 са върху целия учебен материал за 5. клас,
но в тях са включени и задачи с елементи на досещане и логически
разсъждения. Във всеки от тези 10 теста има по 8 задачи с избираем
отговор и по 2 задачи със свободен отговор;
Ниво В – Тестове от № 41 до № 50 са предназначени за ученици, които се
подготвят за математически състезания.


Последните 15 теста (Тестове от № 51 до № 65) са съставени от 25 задачи и
са предназначени за всички ученици и осигуряват подготовка за НВО след 7. клас.
Могат да се използват за годишен преговор и изходно ниво.
Във втората част на книгата е даден превес на задачите с избираем отговор,
тъй като първата част (Сборник от задачи) съдържа само такива със свободен
отговор. 

Избрахме този подход с цел учениците да се учат да решават задачи с
избираем отговор. Освен това по желание на ученика или учителя към някои от
тях може да се подходи като към задача със свободен отговор – достатъчно е да
се закрият дадените възможни отговори. При проверка може да се изисква и подробно записване на някои от решенията.


Авторите