Skip to content

Издателство „Архимед“

Книга за ученика по математика за 4. клас

Автори: Райна Алашка, Ангелина Аврамова, Мая Алашка, Здравка Паскалева

ISBN: 978-954-779-280-7

Година: 2019

Страници: 224

Вид: Учебно помагало

Цена (търговска): 10 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ciela.bg.

Описание

Предлаганата „Книга за ученика“ е помагало по математика, разработено по актуалната учебна програма на МОН. Тя може успешно да се ползва от всички четвъртокласници, независимо по кой от действащите учебници се обучават в училище. 

Учебното помагало е разработено в две части:

 • сборник от задачи – съдържа задачи върху учебния материал, подредени тематично по реда на новата учебна програма за 4. клас. Включени са задачи на три нива:
  • ниво А – задачи, които са достъпни за всички ученици и осигуряват допълнителна самостоятелна работа по изучавания учебен материал;
  • ниво Б – задачи, които осигуряват допълнителна самостоятелна работа за достигане на много добра и отлична подготовка по изучавания учебен материал;
  • ниво В – задачи за ученици, които проявяват интерес към математиката и се подготвят за математически състезания;
 • тестове – съдържа 60 теста, като:
  • тестове от №1 до №30 включват 2 теста за входно ниво, 16 теста за текуща подготовка и 12 теста за годишен преговор. Те са за всички ученици и могат да се ползват през цялата учебна година за преговор или проверка на знанията по съответната тема;
  • тестове от №31 до №60 са върху целия материал за 4. клас. Те са предназначени за всички ученици и осигуряват отлична подготовка за НВО. Могат да се използват за годишен преговор и изходно ниво.

                Всеки тест е съставен от 10 задачи. Всички задачи са с избираем отговор, тъй като първата част (Сборник от задачи)                          съдържа само такива със свободен отговор.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.