Skip to content

Издателство „Архимед“

Книга за ученика по математика за 4. клас

Автори: Райна Алашка, Ангелина Аврамова, Мая Алашка, Здравка Паскалева

ISBN: 978-954-779-280-7

Година: 2019

Страници: 224

Вид: Учебно помагало

Цена (търговска): 10 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ciela.bg.

Описание

Предлаганата „Книга за ученика“ е помагало по математика, разработено по актуалната учебна програма на МОН. Тя може успешно да се ползва от всички четвъртокласници, независимо по кой от действащите учебници се обучават в училище. 

Учебното помагало е разработено в две части:

 • сборник от задачи – съдържа задачи върху учебния материал, подредени тематично по реда на новата учебна програма за 4. клас. Включени са задачи на три нива:
  • ниво А – задачи, които са достъпни за всички ученици и осигуряват допълнителна самостоятелна работа по изучавания учебен материал;
  • ниво Б – задачи, които осигуряват допълнителна самостоятелна работа за достигане на много добра и отлична подготовка по изучавания учебен материал;
  • ниво В – задачи за ученици, които проявяват интерес към математиката и се подготвят за математически състезания;
 • тестове – съдържа 60 теста, като:
  • тестове от №1 до №30 включват 2 теста за входно ниво, 16 теста за текуща подготовка и 12 теста за годишен преговор. Те са за всички ученици и могат да се ползват през цялата учебна година за преговор или проверка на знанията по съответната тема;
  • тестове от №31 до №60 са върху целия материал за 4. клас. Те са предназначени за всички ученици и осигуряват отлична подготовка за НВО. Могат да се използват за годишен преговор и изходно ниво.

                Всеки тест е съставен от 10 задачи. Всички задачи са с избираем отговор, тъй като първата част (Сборник от задачи)                          съдържа само такива със свободен отговор.