Skip to content

Издателство „Архимед“

Книга за ученика по математика за 2. клас

Автори: Райна Алашка, Ангелина Аврамова, Мая Алашка, Здравка Паскалева

ISBN: 978-954-779-282-1

Година: 2019

Страници: 172

Вид: Учебно помагало

Цена (търговска): 9 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ciela.bg.

Описание

Предлаганата „Книга за ученика“ е помагало по математика, разработено по актуалната учебна програма на МОН. Тя може успешно да се ползва от всички второкласници, независимо по кой от действащите учебници се обучават в училище.

 Учебното помагало е разработено в две части:

сборник от задачи – съдържа задачи върху учебния материал на три нива, подредени тематично по реда на новата учебна програма за 2. клас:

  • ниво А – задачи, които са достъпни за всички ученици и осигуряват допълнителна самостоятелна работа по изучавания учебен материал;
  • ниво Б – задачи, които осигуряват допълнителна самостоятелна работа за достигане на много добра и отлична подготовка по изучавания учебен материал;
  • ниво В – задачи за ученици, които проявяват интерес към математиката и се подготвят за математически състезания;

тестове – съдържа 22 теста, като :

  • тестове от № 1 до № 12 включват 2 теста за входно ниво, 8 теста за текуща проверка и 2 теста за изходно ниво. Тези тестове са за всички ученици и могат да се ползват през цялата учебна година за преговор или проверка на знанията по съответната тема;
  • тестове от № 13 до № 22 са върху целия учебен материал за 2. клас. Те са предназначени за ученици с интерес към математиката. В тях има задачи, които се дават на математически състезания.

 

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.