Skip to content

Издателство „Архимед“

Компютърно моделиране и информационни технологии 6. клас

Автори: Ангелина Аврамова, Петър Хаджилалов

ISBN: 978-954-779-306-4

Година: 2022

Страници: 144

Вид: Учебник

Цена (търговска): 20.00 лв.

Цена (за държавна поръчка): 19.60 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ciela.bg.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си създадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.
Описание

Учебникът по компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас е разработен съгласно учебната програма на МОН от 2020 г. В съдържанието са включени следните теми:

 • Операционна система и носители на информация;
 • Компютърна текстообработка;
 • Обработка на таблични данни;
 • Работа с графични изображения;
 • Компютърна презентация;
 • Интернет и интегриране на дейности;
 • Компютърно моделиране.

Разделите за операционната система, компютърната текстообработка, обработката на таблични данни, работата с графични изображения и компютърната презентация са разработени на версии на официално разпространените в училищата продукти на Microsoft – Windows и MS Office.

Разделът за компютърното моделиране е базиран на паралела между изучавания досега език за блоково програниране Scratch 3 и един от най-популярните езици от високо ниво Python.

При създаването на учебника авторите са се стремили:

 • дизайнът да е изчистен и опростен;
 • съдържанието да е кратко и ясно, разделено на теоретична част и практически задачи;
 • след уроците да има повече въпроси и задачи;
 • уроците за нови знания да са най-много на 4 страници, като в края им се предлагат интересни факти, свързани с темата.
За прегледност и удобство всички команди са изписани с различен шрифт, за да се открояват. Учебникът съдържа голям брой пълноцветни илюстрации. Преобладаващата част са скрийншотове и снимки, дело на авторите.

Електронни ресурси: Свали от тук

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си създадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.