Skip to content

Издателство „Архимед“

Информационни технологии 6. клас

Автори: Ангелина Аврамова, Петър Хаджилалов

ISBN: 978-954-779-214-2

Година: 2017

Страници: 108

Вид: Учебник

Цена (търговска): 11.50 лв.

Цена (за държавна поръчка): 9.20 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ciela.bg.

Описание

„Учебникът по информационни технологии за 6. клас е разработен съгласно учебната програма на МОН от 2016 г. Базиран е върху официално разпространените в училищата продукти на Microsoft – операционната система Windows 10 и пакета MS Office 2010. В съдържанието са включени следните теми:

 • Операционна система и носители на информация;
 • Компютърна текстообработка;
 • Обработка на таблични данни;
 • Работа с графични изображения;
 • Компютърна презентация;
 • Интернет и интегриране на дейности.

При създаването на учебника авторите са се стремили:

 • дизайнът да е изчистен и опростен;
 • съдържанието да е кратко и ясно, разделено на теоретична част и практически задачи;
 • след всеки урок да има кратко обобщение;
 • след уроците да има повече въпроси и задачи;
 • уроците за нови знания да са най-много на 4 страници, като в края им се предлагат интересни факти, свързани с темата.

За прегледност и удобство всички команди са изписани с различен шрифт, за да се открояват. При това са използвани имената на български и английски език, тъй като в немалко училища се работи с продукти на английски. Учебникът съдържа голям брой пълноцветни илюстрации. Преобладаващата част са скрийншотове и снимки, дело на авторите. Картинките, изтеглени от интернет, са от категорията „неограничени от лиценз“, а в края на книгата са отбелязани препратките към тях.

Учебникът е придружен от компактдиск. Той съдържа всички необходими материали за работа в клас и за самостоятелна работа. На учебния компактдиск се намират и електронни тестове, предназначени за проверка на придобитите знания към всеки момент на учебния процес. За решаването им е необходимо да се стартира приложението AchimedTests6.exe, което се намира в папка Test. Интерфейсът е изключително интуитивен, но при неяснота може да се прочете инструкцията Instruction.doc в същата папка. В папката PDF е поставен електронният вариант на настоящия учебник във
формат PDF.“
От авторите