Skip to content

Издателство „Архимед“

География и икономика 8. клас

Автори: Марин Русев, Иванка Полименова, Цветелина Ценова, Ваня Сулеменко, Мариан Делчев, Адреяна Янкова

ISBN: 978-954-779-216-6

Година: 2017

Страници: 140

Вид: Учебник

Цена (търговска): 13.50 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ciela.bg.

Описание

Учебникът по география и икономика за 8. клас на издателство „Архимед“ предлага интересно и богато илюстрирано представяне на географията на света. Учениците ще се запознаят с формата и движенията на Земята. Ще изучават строежа и процесите, протичащи в отделните геосфери, както и основните природни закономерности, глобалните проблеми и идеята за устойчиво развитие.

Овладяването на знания и умения по география и икономика изисква познаване и разбиране на редица важни научни термини и закономерности. Освен на важните факти, сериозно внимание е обърнато на движещите сили при природните процеси, на логиката във взаимодействието между отделните геосфери. Съдържанието включва:

 • Земята – нашият дом;
 • Светът, в който живеем;
 • Форма и размери на Земята;
 • Движения на Земята;
 • Местно време и часови зони (практическа дейност);
 • Геосферен строеж на системата Земя;
 • Атмосфера – състав и вертикален строеж;
 • Радиационен баланс и топлинен режим;
 • Влажност на въздуха, облаци и валежи;
 • Обща атмосферна циркулация. Циклони и антициклони;
 • Климатични фактори и елементи;
 • Климат и време (практическа дейност);
 • Световен океан;
 • Движения на океанската и морската вода;
 • Води на сушата (първа част);
 • Води на сушата (втора част). Реки;
 • Речна система и речен режим (практическа дейност);
 • Строеж на Земята и земната кора;
 • Ендогенни релефообразуващи процеси;
 • Екзогенни релефообразуващи процеси. Изветряване и ветрова дейност;
 • Екзогенни процеси. Дейност на водата;
 • Релефът – резултат от взаимодействието между ендогенни и екзогенни процеси;
 • Педосфера;
 • Биосфера;
 • Природни комплекси;
 • Природни зони (практическа дейност);
 • Природноресурсен потенциал на Земята;
 • Глобални проблеми и устойчиво развитие;
 • Природата на нашата планета;
 • Природни условия и ресурси на Земята;
 • Геосфери на Земята – географска викторина.

Учебната система по география и икономика за 8. клас се състои от:

Изброените компоненти от учебната система се продават поотделно. За да закупите някой от тях, последвайте съответния линк.