Skip to content

Издателство „Архимед“

География и икономика 8. клас

Автори: Марин Русев, Иван Дреновски, Иванка Полименова, Цветелина Ценова, Анатолий Антов

ISBN: 978-954-779-342-2

Година: 2024

Страници: 109

Вид: Учебник

Цена (търговска): 18,95 лв.

Цена (за държавна поръчка): 15,95 лв.

Цена на електронночетим учебник: 1,30 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ciela.bg

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си създадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.

Описание

Учебникът по география и икономика за 8. клас на издателство „Архимед“ предлага интересно и богато илюстрирано представяне на географията на света. Учениците ще се запознаят с формата и движенията на Земята. Ще изучават строежа и процесите, протичащи в отделните геосфери, както и основните природни закономерности, глобалните проблеми и идеята за устойчиво развитие.

Овладяването на знания и умения по география и икономика изисква познаване и разбиране на редица важни научни термини и закономерности. Освен на важните факти, сериозно внимание е обърнато на движещите сили при природните процеси, на логиката във взаимодействието между отделните геосфери. Съдържанието включва:

  • Планетата Земя;
  • Атмосфера;
  • Хидросфера
  • Литосфера и релеф;
  • Педосфера, биосфера и природни комплекси;
  • Нашите знания и умения в края на учебната година.

Учебната система по география и икономика за 8. клас се състои от:

Изброените компоненти от учебната система се продават поотделно. За да закупите някой от тях, последвайте съответния линк.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си създадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.