Skip to content

Издателство „Архимед“

География и икономика 10. клас

Автори: Марин Русев, Иван Дреновски, Цветелина Ценова, Фикри Еллез, Траяна Николова, Иванка Полименова

ISBN: 978-954-779-344-6

Година: 2024

Страници: 157

Вид: Учебник

Цена (търговска): 20,45 лв.

Цена (за държавна поръчка): 17,45 лв.

Цена на електронночетим учебник: 1,44 лв.

За поръчки на единични бройки можете да се обръщате към нашите партньори от store.bg и ciela.bg

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си създадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.

Описание

Изданието е одобрено от МОН и е в съответствие с настоящата учебна програма. Учебникът предлага интересно и богато илюстрирано представяне на географията на света. Към него са включени електронни ресурси, които се намират на сайта на издателство „Архимед“. В съдържанието са включени темите:

  • Географско положение и природни компоненти;
  • Природни области;
  • Население, селища и държавно устройство;
  • Икономическа география на България;
  • Регионална география на България;
  • Основни източници на информация.
За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си създадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.