Skip to content

Издателство „Архимед“

Учебник по математика 6А

Автори: Пламен Паскалев

Страници: 216

Вид: Учебник

Корици: Меки

Цена търговска: 22 лв.


Описание

Книгите 6А са първите в поредицата. В 6А основна цел е да се развие способността да се разсъждава и да се прилагат прости числени понятия. Основните умения за смятане се състоят в разбиране на основни аритметични операции като събиране, изваждане, умножение и деление.
Докато учениците изучават алгебричните операции и техните свойства, те се сблъскват с естествените числа и десетичните знаци. Те започват работа с променливи, създавайки солидна основа за работата, която предстои в следващите книги от поредицата.

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.